Trykk

Redaktør:
AGCO S.A.S., MF EME Sales & Marketing

Redaktør:
Xavier Arruego, Francesco Murro

 

Adresse:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Telefon: +33 3 44 11 33 33
Telefax: +33 3 44 11 39 17
EMail: info@masseyferguson.com

 

Postadresse:
AGCO SAS
41 Avenue Blaise Pascal, B.P. 60307
60026 Beauvais Cedex, France
Headquarter office: 41 Avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais
MVA-ID: FR 73 317 358 380

 

Juridisk varsel
Vi setter pris på ditt besøk på dette nettstedet og din interesse for våre produkter.

 

Åndsverk
Alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker, navneplater, firmalogoer og emblemer som er gjengitt på dette nettstedet beskyttet under varemerkelovgivningen for AGCO. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videoer samt arrangementet på dette nettstedet er beskyttet av copyright. Det er derfor ikke tillatt å laste ned, reprodusere eller distribuere nettstedet helt eller delvis. Tillatt er den tekniske reproduksjonen for surfing og individuelle reproduksjoner til privat bruk. All annen bruk av innholdet på dette nettstedet eller varemerkene beskyttet av AGCO krever forutgående skriftlig samtykke fra AGCO.

 

Ansvarsfraskrivelse
Denne nettsiden ble opprettet med største omhu. Likevel kan ikke AGCO garantere at informasjonen er nøyaktig. Eventuelle endringer er forbeholdt. Ethvert ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte ved bruk av dette nettstedet, skal ekskluderes med mindre de er basert på forsett eller grov uaktsomhet fra AGCOs side.

Hvis dette nettstedet refererer til nettsteder som drives av tredjeparter, påtar AGCO seg ikke ansvar for innholdet på de koblede internettsidene og er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av slikt innhold. Alle lenker er eksterne lenker og tilbys som en guide for besøkende. Vi sjekker derfor ikke innholdet. Disse koblingene er underlagt den respektive leverandørens ansvar.