Oversikt

Vi har utviklet brukervennlige løsninger som automatiserer ofte brukte funksjoner, slik at føreren kan konsentrere seg om jobben som skal gjøres og redskapen som skal gjøre den. Betjeningsorganene er tilpasset førerens behov, slik at alle handlingene som kreves for en spesifikk oppgave kan utføres på en enkel måte.

Sporfølging og vendeteigsautomatikk øker presisjonen og reduserer bortkastede ressurser til et minimum. Dette effektiviserer arbeidet, gjør lange dager mindre slitsomme og bedrer produktiviteten til både fører og maskin.