MF Always Running

 

 

Hos Massey Ferguson vet vi at våre kunder jobber til oppgavene er fullført, og MF Always Running sikrer at vedlikehold og reparasjoner ikke medfører driftsstans. Massey Ferguson traktorkunder vil med en utlånstraktor kunne fullføre påbegynte oppgaver, med en traktor som er tilpasset lokale forhold.

MF Always Running