Vilkår for bruk

AGCO Corporation og dets datterselskaper og samarbeidspartnere ("Massey Ferguson") drifter dette nettstedet i informasjons-, opplysnings- og kommunikasjonsøyemed.

Du kan benytte dette AGCO-nettstedet i henhold til vilkårene som er beskrevet nedenfor. Din åpning av og bruk av dette nettstedet betyr at du godtar disse vilkårene.

Ved å åpne dette nettstedet gir du uttrykkelig samtykke til administrativ overvåkning til ethvert relevant tidspunkt. Bevis på eventuell kriminell aktivitet som oppdages under slik overvåkning kan overlates til relevante myndigheter. Dersom du ikke samtykker i slik overvåkning må du umiddelbart forlate dette nettstedet.

Opphavsretten til all tekst og alle bilder på dette nettstedet eies av eller er lisensiert til AGCO. Det er ikke tillatt med noen form for publisering, kopiering eller distribuering av materialer på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra AGCO. AGCO garanterer ikke at din bruk av informasjon på nettstedet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke har noen relasjon til AGCO.

Massey Ferguson-navnet eller -logoen skal ikke brukes i markedsføring eller PR vedrørende distribusjon av denne informasjonen uten spesifikk, skriftlig forhåndstillatelse fra AGCO.

Intet innhold på dette nettstedet skal tolkes som innvilgelse av lisens eller rettighet til å bruke patenter eller varemerker som tilhører AGCO, uten skriftlig tillatelse fra AGCO eller eventuelle tredjeparter som eier patenter eller varemerker som vises på nettstedet. Eventuelle spørsmål om bruken av patenter eller varemerker, eller hvorvidt en artikkel er et AGCO-varemerke, skal rettes til AGCO.

Så langt dette er tillatt ved lov, vises bilder og informasjon i denne publikasjonen "som den er" og uten garantier av noe slag, enten eksplisitte eller implisitte, inkludert men ikke begrenset til implisitte garantier for kvalitet, egnethet til bestemte formål eller fravær av brudd på tredjeparters rettigheter. Dette punktet påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Alt er gjort fra AGCOs side for å sikre at informasjonen som gis på dette nettstedet er så nøyaktig og oppdatert som mulig. AGCO frasier seg ethvert ansvar for eventuelle unøyaktigheter, feil eller unnlatelser som likevel skulle finnes på nettstedet. Informasjonen på nettstedet kan endres når som helst. Informasjon om AGCO eller AGCOs produkter er kun veiledende og skal ikke oppfattes som endelig. Kontakt AGCO for mer utfyllende informasjon. Massey Ferguson eller AGCO vil ikke i noe tilfelle være ansvarlige for særskilte eller indirekte skader (inkludert tap av inntekter eller fortjeneste), enten i forbindelse med kontrakter, uaktsomhet eller villedende handlinger, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruk, misbruk eller visning av dette nettstedet eller informasjon, mangel på informasjon, dokumenter, programvare eller andre materialer som er skaffet til veie gjennom en AGCO-nettside.

Massey Ferguson eies av AGCO. Du har ikke anledning til å i noen form mangfoldiggjøre eller distribuerte informasjon som finnes i databaser innen dette nettstedet. Innholdet i databasen blir ikke gitt til noen tredjepart, og du er ikke autorisert til å hente ut personopplysninger om enkeltpersoner fra Massey Ferguson til personlig eller forretningsmessig bruk.

Dette nettstedet kan inneholde linker til tredjeparters nettsteder. Disse linkene er tilgjengelige for deg av praktiske hensikter. Nettsteder som er linket til på nettstedet er ikke underlagt noen kontroll eller påvirkning fra AGCO.

AGCO tar ikke noe ansvar for innhold på nettsteder fra tredjeparter som er linket til på dette nettstedet, eller linker som finnes på et nettsted som er linket til. At en link er oppført på nettstedet betyr ikke nødvendigvis at AGCO gir sin tilslutning til enheter, nettsteder eller produkter og tjenester som finnes på nettstedene som linkene leder til. AGCO tar ikke noe ansvar og har ikke noe erstatningsansvar for eventuell skade eller virusangrep på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom på grunn av din bruk av dette nettstedet eller nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra den.